Föregångerskan

Datum: 2018-02-16

Tid: 19:00

Plats: Lomma, Biblioteket

En av dem som såg till att vi fick rösträtt i Sverige var Gulli Petrini. Som fysiker och
frisinnad kommunalpolitiker verkade hon i Växjö som lärare samt ordförande i
Landsföreningen Kvinnans Rösträtt i Växjö 1903-1914 och åren därefter i Stockholm.
Men alla såg inte henne med blida ögon, när hon undervisade om evolutionen fick hon
sparken från sin tjänst som lärare. Det stoppade inte Gulli, hon gick sin egen väg.